รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีบวงสรวง พ่อขุนงำเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ลั่นพร้อม พัฒนา จังหวัด

แชร์ข่าวพะเยา

   

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น รอ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายกมล เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34  , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการร่วมในพิธีขอให้พ่อขุนงำเมืองช่วยปกปักรักษา คุ้มครอง ให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งในโอกาสเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผย กับผู้สื่อข่าวถึงแนวทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา ในฐานะที่เป็น ส.ส เขต1 ได้มีแนวทางการพัฒนา จังหวัดพะเยาขอจะขอดำเนินการช่วยเหลือเกษตรก่อน โดยจะทำเป็นเป็นโมเดล คู่ขนานกันไปหลายหลายเรื่อง รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดพะเยาของเรื่องถนน และอื่นๆทั้งทางพะเยามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วซึ่งจะทำในรูปแบบของโมเดล      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ จะมีการจัดงานข้าวหอมมะลิโลกที่พื้นที่จังหวัดพะเยาและจะมีการจัดงานลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาและมีอะไรหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาข้าวหอมมะลิ ราคาขั้นต่ำต้องเริ่มที่ 18,000 บาท ยางพารากิโลกรัมละ 60 – 65 บาท

ในเรื่องของราคาของเกษตรกรรมสัตว์เลี้ยงหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรพืชไร่ เรือกสวน ก็จะยกระดับด้วยการเอากระดาษนำการผลิตและเวลานี้ดูแลการเกษตร ที่จะทำการเกษตรแปลงใหญ่โดยใช้พื้นที่ของ สปก.และให้ตำบล อำเภอ เป็นบริษัท พร้อมจะมีตลาด อตก.เป็นตลาดของจังหวัดที่จะรองรับผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งได้ ไปทำเอ็มโอยู กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยหลายบริษัทระบายสินค้าภาคการเกษตรของจังหวัดพะเยาซึ่งมีผู้ว่าฯพร้อมด้วยทุกภาคส่วนในการบริหารแผ่นดินแบบบูรณาการบริหารจังหวัดพะเยาซึ่งมีความมั่นใจว่าในปลายปีที่จะถึงนี้รูปแบบชัดเจนในการพัฒนาจังหวัดพะเยาที่สำคัญที่สุด ณเวลานี้งบประมาณต่างๆที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะได้ทำการติดตามนำมาบริหารและพัฒนาจังหวัดพะเยาในโอกาสต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา