บรรยากาศรับสมัครเลือกตั้งเทศบาลคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

      บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันแรก  เป็นไปอย่างคึกคัก โดยหลายพื้นที่มีผู้สนใจเดินทางมารับสมัครเลือกตั้งกันเป็นทีมงาน ขณะที่หลายคนเดินทางมาสมัครในนามอิสระ ซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการเข้าบริหารท้องถิ่นเป็นอย่างมาก หลังว่างเว้นจากการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลา 7-8 ปี

      ผู้สมัครที่ต้องการลงรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  หลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยา ต่างให้ความสนใจในการลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ กันอย่างคึกคัก ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดโอกาสให้ ผู้ที่ต้องการ ที่จะเป็นฝ่ายบริหารของเทศบาลรวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ต่างเดินทางมาสมัครกัน อย่างคึกคัก โดยแต่ละคนนั้นเดินทางมารับสมัครทั้งที่เป็นกลุ่มหรือทีมงาน รวมทั้งผู้สมัครในนามอิสระก็เดินทางมารับสมัครในวันนี้  ซึ่งถือเป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร หลังว่างเว้นมาเป็นระยะเวลากว่า 7- 8  ปี โดยในครั้งนี้ ได้มีผู้สนใจที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักในวันแรก ของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ท่ามกลางกองเชียร์ที่เดินทางมาสนับสนุน


แชร์ข่าวพะเยา