สหกรณ์จ.พะเยาร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในกว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในกว๊านพะเยา

6 กุมภาพันธ์ 2564  นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในกว๊านพะเยา โดย ร้อยเอกธรรมนัส. พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในกว๊านพะเยา และได้แจกจ่ายพันธุ์กุ้งให้นำไปปล่อยแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัด เพื่อเพิ่มปริมาณกุ้งก้ามกรามในกว๊านพะเยา และแหล่งน้ำอื่นในจังหวัดพะเยา เป็นการสร้างราย ได้เพิ่มให้แก่ เกษตรกรชาวประมง


แชร์ข่าวพะเยา