ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร่วมลงพื้นที่และทอดผ้าป่าสามัคคี

แชร์ข่าวพะเยา

ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร่วมลงพื้นที่และทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางอุษา เครือสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดร่องไผ่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา