ชาวบ้านตำบลงิมร้องสอบพฤติกรรมผู้ใหญ่บ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

    แกนนำชาวบ้านในพื้นที่บ้านนาดอ หมู่ที่ 17 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา  เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา หลังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการบริหารงานของผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านดังกล่าว ทั้งความไม่เป็นธรรมในการบริหารงาน ตลอดจนถึงการไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน


   

    แกนนำชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 17 บ้านนาดอ  ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยากว่า 20 คนต้องเข้าทำการร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม เพื่อดำเนินการกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านนาดอ หลังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากการบริหารงานของผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว โดยได้มีการบริหารงานอย่างไม่เป็นธรรมทำให้ชาวบ้านเกิดการแตกแยกเป็นฝักฝ่าย นอกจากนั้นยังไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน เช่นการบริหารน้ำประปาของหมู่บ้าน ที่ล่าสุดได้มีงบประมาณมาดำเนินการในการที่ทำหอสูงจ่ายน้ำ ซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่ ไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวได้นำงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท ไม่ได้มาดำเนินการต่อท่อเชื่อมประปา และไม่ทราบว่าได้นำงบประมาณไปดำเนินการในส่วนไหน จนชาวบ้านไม่สามารถใช้งานกับประปาดังกล่าวได้ และล่าสุดก็ได้มีการเข้าไปตัดไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านเป็นจำนวนมากโดยที่ไม่มีการประชาคมในหมู่บ้านหรือสอบถามความคิดเห็นแต่อย่างใด และมีการจำหน่ายไม้ ดังกล่าวที่ตัดไป แต่ก็นำเงินกลับคืนให้หมู่บ้านเพียงเล็กน้อย และกลับนำเงินไปแบ่งให้พวกพ้องตนเองเป็นจำนวนมาก ซึ่งการตัดไม้ดังกล่าวนั้นได้มีการกล่าวอ้างว่าจะทำการขุดเป็นพื้นที่ใช้น้ำ เพื่อผลิตน้ำประปา แต่ก็ได้มีการขุดในพื้นที่ที่ทำการตัดไม้ ซึ่งพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบของทางจังหวัดได้ดำเนินการเข้าทำการตรวจสอบ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอมาหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆดังนั้นจึงเข้าร้องเรียนต่อทางจังหวัดเพื่อให้ทำการเข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย

     ขณะที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ของจังหวัดพะเยา ได้เดินทางมารับหนังสือร้องเรียนปัญหาดังกล่าว โดยชี้แจงกับชาวบ้านว่า จะส่งเรื่องปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้มีการตั้งคณะทำงานเข้าตรวจสอบในเรื่องนี้ ซึ่งผลเป็นประการไดจะแจ้งให้กับผู้ร้องได้ทราบต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา