สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.พะเยา มอบอุปกรณ์กีฬา ช่วยเหลือโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15

แชร์ข่าวพะเยา

      เจ้าหน้าที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา มอบอุปกรณ์กีฬา สมทบโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่15 /2564   โดยนายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา เป็นผู้รับมอบสิ่งของ ซึ่งทางชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดทำโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 15 มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ณ.โรงเรียนบ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา โดยจะทำการมอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2564


แชร์ข่าวพะเยา