PEA พะเยา ปรับสภาพพื้นที่ซ่อมแซมสถานที่จอดรถรองรับลูกค้าผู้ขอรับบริการ

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา   ปรับสภาพพื้นที่ ซ่อมแซมสถานที่จอดรถรองรับลูกค้าผู้ขอรับบริการ

      วันพุธ ที่ 10 ก.พ. 2563 นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามอบหมายให้ นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจประสานงานกับ เทศบาลอำเภอแม่ใจ และ หมวดการทางอำเภอแม่ใจ นำหินคลุกปรับสภาพพื้นที่หน้า สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจ เพื่อซ่อมแซมสถานที่จอดรถรองรับลูกค้าผู้ขอรับบริการ


แชร์ข่าวพะเยา