โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ครั้งที่ 15

แชร์ข่าวพะเยา

     ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาจัดโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนบ้านแม่พริก  ตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

      วันที่11 กุมภาพันธ์2564 ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยา  ชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยา  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา  ชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดพะเยา ชมรมวิทยุภาคธุรกิจจังหวัดพะเยา ธนาคารออมสินจังหวัดพะเยาและ สโมสรไลออนส์ดอกคำใต้-พะเยา จัด“โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ครั้งที่ 15” ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส ที่ยังขาดแคลนเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค  ณ โรงเรียนบ้านแม่พริก  ตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา

ในครั้งนี้ชมรมอุ่นรักฮักพะเยาได้นำสมุด ดินสอ เครื่องเขียน อุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว มอบให้เด็กนักเรียน  

      นายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีจังหวัดพะเยาจะมีผู้ที่ประสบปัญหาภัยหนาวและมีความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมทางชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว

     นอกจากการมอบสิ่งของแล้วยังมีการ เลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศครีม มอบเงินสมทบอาหารกลางวันให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านแม่พริก  โดยทางชมรมได้จัดโครงการนี้เป็นประจำทุก ปี ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา