แขวงทางหลวงพะเยา ปรับปรุงซ่อมเส้นทางถนน

แชร์ข่าวพะเยา

แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง  มีความจำเป็น ต้องเบี่ยงการจราจร  ในทางหลวงหมายเลข 1   ตั้งแต่ กม.843+200 – กม.845+100 แยกศูนย์ราชการ – แยกขุนเดช   เพื่อดำเนินการรื้อผิวจราจรเดิม และก่อสร้างผิวคอนกรีต  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 45 วัน ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์ นายช่างโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 091-8183670 หรือแจ้งเหตุสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


แชร์ข่าวพะเยา