ลงทะเบียน เราชนะ วันแรกไม่มีสมาร์ทโฟนแน่นขนัด

แชร์ข่าวพะเยา

       ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาวและอำเภอจุน  เดินทางมาลงทะเบียนวันแรกสำหรับโครงการ เราชนะ ที่เปิดให้กับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เดินทางมาลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก โดยบรรยากาศมีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทย สาขาดอกคำใต้แน่นขนัด บางรายเดินทางมาตั้งแต่ตี 3 เพื่อมารอสำหรับการลงทะเบียน ขณะที่ทางธนาคารสามารถที่จะรับลงทะเบียนได้วันละเพียง 100 คน เท่านั้นและขอให้ประชาชนเดินทางทยอยมาลงทะเบียนเนื่องจากสิ้นสุดถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์

      ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว และอำเภอจุน ต่างเดินทางเข้ามาลงทะเบียนในโครงการ เราชนะ สำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งวันนี้ธนาคารกรุงไทยได้เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเป็นวันแรก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาลงทะเบียนจนทำให้ธนาคารแน่นขนัด และต้องเข้าคิวต่อแถวยาวมากกว่า 500 รายสำหรับวันแรกวันนี้ โดยทางธนาคารระบุว่าในเรื่องของการลงทะเบียนนั้นทางธนาคารสามารถที่จะรับลงทะเบียนได้เพียงวันละ 100 ราย เนื่องจากกรรมวิธีในการลงทะเบียนนั้นต้องมีการยืนยันตัวตนและส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนทยอยเดินทางมาลงทะเบียน เนื่องจากจะสิ้นสุดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 10 วัน

     ขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากได้เดินทางมารอที่ธนาคารบางรายเดินทางมาตั้งแต่ตี 3 ของวันนี้และบางรายตี 5 แต่ก็ยังได้รับคิวในช่วงท้ายๆอยู่ โดยชาวบ้านคนหนึ่ง ระบุว่า การลงทะเบียนดังกล่าวนั้นลงในจุดเดียวและมีคนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงอยากให้มีการกระจายจุดลงทะเบียนในแต่ละพื้นที่เนื่องจากในหลายอำเภอบริเวณโดยรอบ ไม่มีธนาคารกรุงไทยอยู่ในพื้นที่ และต้องเดินทางมาเป็นระยะไกล จึงอยากเรียกร้องให้มีการลงทะเบียนเป็นจุดๆ ไป ในพื้นที่เพื่อเป็นการบริการให้กับชาวบ้านที่เดินทางค่อนข้างลำบาก และได้รับความลำบากในเรื่องของการลงทะเบียนดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา