สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ออกหน่วยลาดตระเวนป้องกันไฟป่า

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ออกหน่วยลาดตระเวนป้องกันไฟป่า พร้อม จัดสร้างแหล่งน้ำสำรอง ในพื้นที่เสี่ยงป้องกันการเกิดไฟป่า

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564  นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)พร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยควบคุมและดับไฟป่าเคลื่อนที่ กิ่วแก้ว ลานตระเวน และประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ริบผิดชอบ บ้านห้วยตันต้มน้ำชำ ม.9 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จากนั้น  เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ได้จัดสร้างแหล่งน้ำสำรอง ในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า บริเวณป่า บ้านต๊ำกลาง ม.8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พิกัด UTM 47Q 578239 2125705


แชร์ข่าวพะเยา