จ.พะเยา มอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา มอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2564  ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา โดยมี ของรางวัลจำนวน 145 รางวัลมูลค่ารวมกว่า 930,700 บาท

  วันที่ (15 ก.พ.64) นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการมอบรางวัลสลากกาชาด การกุศลประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการจัดหารายได้ตามระเบียบของสภากาชาดไทย ในการออกสลากกาชาดประจำปี 2564 เพื่อเป็นการหารายได้ในงานสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ดำเนินกิจดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสภากาชาดไทย ได้อนุมัติให้เหล่ากาชาดจังหวัด จัดทำสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 จำนวน 60 ฉบับฉบับละ 50 บาท เพื่อจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่มีจิตกุศลร่วมทำบุญกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและกำหนดออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 64 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี ของรางวัลจำนวน 145 รางวัลมูลค่ารวมกว่า 930,700 บาท

  โดยในวัน (15 ก.พ.64) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันมอบรางวัลให้กับผู้ที่โชคดีถูกสลากรางวัลที่ 1 รถยนต์เก๋งโตโยต้า จำนวน 1 รางวัล และรางวัลที่ 2 รถยนต์จักรยานยนต์ Honda Wave 110I จำนวน 5 รางวัล


แชร์ข่าวพะเยา