สหกรณ์ จ.พะเยา จัดประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดย นางวิภารัตน์ สันถนอม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย นายสถิตย์ ดูแก้ว นักวิชาการมาตรฐานสินค้า จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯในการจัดทำแผนดำเนินงานซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด

     โดยมีเป้าหมายเข้าประชุมคือคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และผู้นำกลุ่มย่อย รวม 20 คน เพื่อหารือและหาแนวทางการพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ในรูปซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์


แชร์ข่าวพะเยา