PEAพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

PEAพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายประยูร  วิรัตน์เกษม รจก.(ท.)  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (ก.บ.จ.) ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา