รวมกลุ่มปักผ้าฝ้ายเข็มมือย้อมสีธรรมชาติสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

       กลุ่มสตรีในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มปักผ้าฝ้ายเข็มมือย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นศิลปะของชาวล้านนา ที่นำผ้าฝ้ายที่ใช้มัดมือ มาทำการปักบนผืนผ้าเพื่อสร้างมูลราคาเพิ่ม ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดี

    ผลิตภัณฑ์การปักผ้าฝ้ายเข็มมือย้อมสีธรรมชาติ หลากหลายรูปแบบ ที่บอกเรื่องราวของวัฒนธรรมในท้องถิ่นรวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของชุมชน เป็นผลงานส่วนหนึ่งของกลุ่มปักผ้าฝ้ายเข็มมือย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มสตรีหมู่ที่ 14 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ที่ได้รวมกลุ่มกัน ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าฝ้ายธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นถิ่น มาทำการปักลงบนผืนผ้าทอที่ผลิตขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยา และนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นได้เป็นอย่างดี

     โดยนางอัมพร เงินเย็น อายุ 45 ปี ประธานกลุ่มปักผ้าฝ้ายเข็มมือย้อมสีธรรมชาติ ระบุว่า ทางกลุ่มได้มีการรวมกลุ่มกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้นำนวัตกรรมมาช่วยในการที่จะนำผ้าฝ้ายมาปักบนพื้นผ้าทอของพื้นที่  เนื่องจากผ้าฝ้ายนั้นจะมีความที่ขาดง่าย จึงได้ทำการก่อนที่จะมีการนำผ้าฝ้ายดังกล่าวมาปัก ต้องทำการย้อมสีธรรมชาติเพื่อที่จะให้เส้นด้ายของผ้าฝ้าย มีความเหนียวและสามารถปักบนพื้นผ้าได้ ซึ่งจะยากกว่า การนำด้ายสำเร็จรูปที่มีอยู่ในท้องตลาด มาทำการปักเนื่องจากมีความเหนียวแต่ผ้าฝ้ายนั้นจะมีลักษณะที่ขาดง่าย ดังนั้นในการปักจะต้องใช้ความพยายามและต้องใช้เทียนไข ในการที่จะทำให้ผ้าฝ้ายมีความเหนียวและลื่น จึงจะสามารถปักได้ซึ่งการปักผ้าฝ้ายเข็มมือของกลุ่มนั้น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียว ของจังหวัดพะเยา ที่ได้นำผ้าฝ้ายมาทำการปักด้วยเข็มมือ โดยจะนำลวดลายที่เป็นศิลปะพื้นถิ่นทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำบลแม่กา มาทำการปักลงบนพื้นผ้าโดยในเรื่องของการขายนั้นก็จะมีออร์เดอร์สั่งให้มีการทำ นอกจากนั้นก็ยังได้มีการนำจำหน่ายในช่วงของงานโอท็อปสินค้าในพื้นที่ โดยราคานั้นจะเริ่มต้นที่ราคาตั้งแต่ 50 บาท เป็นต้นไปจนถึง 1,500 บาท ซึ่งจะเป็นเสื้อที่มีลวดลายที่วิจิตรบรรจง โดยการทำผ้าฝ้ายปักเข็มมือย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มนั้นสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ดีพอสมควร


แชร์ข่าวพะเยา