ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงหนูพุกใหญ่พันธ์พะเยาสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

      ครูหนุ่มวัย 39 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลจำป่าหวาย  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำงานประจำ  เพาะพันธ์หนูพุกขนาดใหญ่ พันธ์พะเยา และตัวอ้น สร้างรายได้ โดยมุ่งหวังจะขยายพันธ์จำหน่ายเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์หนูเนื้อ และหนูป้อนให้ตลาด เนื่องจากหนูพุกปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดมาก นอกจากนั้นยังได้แปรรูปเป็นอาหารออกจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการสั่งด้วย

     นายภูพิงค์ นันตา อายุ 39 ปี 50 หมู่ 7 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ครูหนุ่มวัย 39 ปี โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเชียงคำ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลจำป่าหวาย  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูการเลี้ยงขยายหนูพุกขนาดใหญ่พันธ์พะเยา และตัวอ้น โดยวิธีเลี้ยงแบบบ่อซีเมนต์ หลังเขาใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำเข้าทำการเพาะขยายพันธ์หนูพุกพันธ์พะเยา ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก และเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งตลาดเนื้อ และตลาดที่นิยมนำไปเลี้ยงไว้ดูเล่น

      โดย นายภูพิงค์ นันตา เล่าว่า เริ่มต้นในการที่ตนเองเลี้ยงและขยายพันธ์หนูพุก ดังกล่าว เมื่อ 5 ปีที่แล้ว โดยการนำมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ และให้อาหารเป็นพวกรำข้าว และอาหารของเป็ดไก่ พบว่าหนูที่เลี้ยงไว้มีขนาดที่ใหญ่มาก บางตัวถึง 2 กิโลกรัม จากนั้นตนเองจึงทำการขยายพันธ์พบว่าปัจจุบันมีหนูพุกที่เลี้ยงไว้จำนวน 3 สายพันธ์ คือหนูพุกดำ หนูพุกเผือก หนูพุกหน้าแด่นจำนวนมากกว่า 200 ตัว ซึ่งตนเองนั้น จะขายเป็นหนูพ่อแม่พันธ์ ราคาเริ่มต้นอยู่คู่ละ 500-900 บาท หากเป็นคัดเกรดก็คู่ละ 1,500 บาท  และขายเป็นหนูเนื้อ จะขายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 200 บาท หากให้ชำแหระให้ด้วยก็จะบวกเพิ่มอีก 20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 220 บาทและหากขายเป็นตัว โดยราคาเริ่มต้นหากอายุได้ประมาณ 1 เดือนก็จะขาย 100 บาท หากเป็ฯหนูพุกเผือก และหนูพุกหน้าแด่น จะอยู่ที่ ตัวละ 400 บาท ซึ่งปัจจุบันหนูเนื้อซึ่งตนเองไม่สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการของตลาด เพราะเป็นที่นิยมมาก นอกจากนั้นตนเองยังได้หนูดังกล่าวมาแปรรูปเป็นอาหารจำหน่ายให้กับลูกค้าด้วย ทั้งย่างอบ  คั่วแห้ง ห่อนึ่ง หรือห่อหมก ซึ่งอาชีพการเลี้ยงหนูพุกใหญ่นั้นสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเขาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันก็มีผู้สั่งซื้อทางออนไลน์ จนไม่เพียงพอกับความต้องการตลาด สมารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองได้นับหมื่นบาท


แชร์ข่าวพะเยา