มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยา ออกเยี่ยม มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้  ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางกิตติธรา  ประเสริฐวงษ์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเมืองพะเยา ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา 1 ราย นางสาวบัวหลัน  วงศ์ไชยา อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา