ชาวบ้านได้รับเยียวยาเราชนะแอพล่มไม่สามารถใช้เงินได้

แชร์ข่าวพะเยา

      ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ลงทะเบียน เราชนะ ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวนเงิน 2000 บาทแต่ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากแอพพิเคชั่นล่ม และมีความเห็นว่าน่าจะเป็นการเยียวยาในลักษณะที่ให้เป็นเงินสด ซึ่ง สามารถนำมาใช้จ่ายอย่างอื่นได้ ซึ่งหากเข้าแอพกระเป๋าตังค์ การที่จะไปใช้จ่ายนั้นก็ลำบาก

      ในวันนี้ถือเป็นวันแรก ที่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ลงทะเบียน เราชนะ ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวนเงิน 2000 บาท ซึ่งเงินได้เข้าในกระเป๋าตังค์แล้ว แต่ไม่สามารถใช้การได้ขณะที่ไปใช้ที่ร้านค้า เนื่องจากแอพพิเคชั่นล่ม และมีความเห็นว่าน่าจะเป็นการเยียวยาในลักษณะที่ให้เป็นเงินสด ซึ่ง สามารถนำมาใช้จ่ายอย่างอื่นได้ ซึ่งหากเข้าแอพกระเป๋าตังค์ การที่จะไปใช้จ่ายนั้นก็ลำบาก เนื่องจากไปถึงร้านค้าแล้วหากไม่สามารถสแกนได้ ก็จะเสียเวลาทำให้เดือดร้อน บางคนที่ทำงานรายวันก็ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องเดินทางไปใช้เงินดังกล่าวกับร้านค้า น่าที่จะให้เงินเยียวยาดังกล่าว เหมือนครั้งแรก ในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”เพราะค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็นสามารถที่จะนำไปใช้ได้ เช่นการนำเงินให้ลูกไปโรงเรียน การนำเงินไปเติมน้ำมัน ในส่วนของของใช้ต่างๆนั้นที่ร้านค้าจำหน่าย บางครั้งก็เกินความจำเป็นที่เราต้องใช้


แชร์ข่าวพะเยา