อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อดีตผู้ว่าพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

      วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายกมล  เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ศาลาปฎิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมในวันที่ ๑๓ – ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานประตูเหล็ก อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

     ในการนี้ ทางเจ้าภาพขอความร่วมมือของดพวงหรีด และสามารถร่วมบำเพ็ญกุศลโดยสมทบทุน บัญชี บำเพ็ญกุศล นายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพะเยา และส่งมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขา Tops plaza พะเยา เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๕๘๐๗๙๖๗๙ หรือกองอำนวยการศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา