ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าเคลื่อนที่

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่ จ.พะเยา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2564  นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 15 (เชียงราย) พร้อมกับหน่วยควบคุมและดับไฟป่าเคลื่อนที่ กิ่วแก้ว  ลานตระเวน ประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่า บ้านร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา จากนั้น  เจ้าหน้าที่สถานี ควบคุมไฟป่าพะเยา  ประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ พร้อมแจกเอกสารไฟป่า บ้านต๋อมดง ม.7 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา