ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้า

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว หรือ Quick Charge ในเส้นทางหลักพะเยา ลำปาง เชียงราย ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พร้อมเปิดให้บริการแบบครบวงจร ภายในเดือนเมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ชาร์จด่วนภายในเวลา 30 นาที

     นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เข้าเยี่ยมชมสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Charging Station ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% เป็นแห่งแรกในพื้นที่บริการภาคเหนือตอนบน ของ PEA  โดยมีนายประพันธ์ สีนวล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1  ภาคเหนือ (เชียงใหม่) และนายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ต้อนรับและรายงานสรุปความพร้อมในการเปิดให้บริการพร้อมเปิดให้บริการแบบครบวงจร ภายในเดือนเมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ชาร์จด่วนภายในเวลา 30 นาที

     นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่สร้าง EV Charging Station  ที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรามีนโยบาย ที่จะส่งเสริมให้ คนหันมาใช้ รถ EV CAR มากขึ้น เพราะว่ารถ EV CAR เป็นรถที่ไม่ต้องเติมน้ำมัน แหล่งพลังงานเชื้อเพลิง ก็มาจากไฟฟ้า เราก็มีความจำเป็นว่า คนที่อยากจะใช้รถ ต้องมีความมั่นใจว่า มีที่เติมพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งเชื้อเพลิงก็คือ พลังงานไฟฟ้า  ทางเราจึงได้ทำ Charging Station  เป็นแหล่งชาร์จพลังงานไฟฟ้า ที่เราสร้าง เป็น Charging Station แบบ Quick Charge แบบ ชาร์จเร็ว กินกระแสไฟสูง ถ้าหากเราวิ่งทางไกล ชาร์จ สักครึ่งชั่วโมง สามารถวิ่งได้ไกลถึง200-300 กิโลเมตร ซี่งเป็นการตอบโจทย์ผู้ใช้รถ EV CAR ที่ต้องการวิ่งระยะทางได้ไกลๆ  ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนงานที่จะสร้าง EV Charging Station  ทั้งหมด 62 แห่งทั่วประเทศ ทุกเส้นทาง เหนือกลางอีสานใต้ ทุกระยะทาง 100กิโลเมตร จะมี EV Charging Station  ซึ่งตำแหน่งจะอยู่ที่ปั้มน้ำมันสถานี บางจาก และที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พะเยาตรงนี้ เป็นตำแหน่งที่เหมาะสม มี Charging 2หัว และมีมุมพักผ่อนร้านกาแฟ มีร้านนวด ขอเชิญชวนผู้ที่ใช้รถ EV CAR สามารถแวะมา ชารจ์ ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา