PEA พะเยา จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน

แชร์ข่าวพะเยา

        PEA พะเยาจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน”1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ” ถนนพหลโยธิน จังหวัดพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

       วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. กวว.(น1) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาโดยนายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายประยูร วิรัตนเกษม รองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ร่วมมือกับเทศบาลเมืองพะเยา จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ” ถนนพหลโยธิน จังหวัดพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี สมภพ โชติษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการจัดงานฯ บริษัทสื่อสารโทรคมนาคม ภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โดยบทสรุปล่าสุด ภาคประชาชน ส่วนราชการ นักวิชาการ กลุ่มธุรกิจห้างร้านบริเวณพื้นที่ดำเนินการฯ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้ที่สนใจ เห็นด้วย ไม่ขัดข้อง และสนับสนุนให้ กฟภ. ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินฯ ถนนพหลโยธิน จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา