ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปฏิบัติภารกิจพื้นที่ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ)

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพงษ์  ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ  เภสัชกรหญิง พัชรี  ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ โดยมีนายประพันธ์  สีนวล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร นำคณะตรวจเยี่ยม ติดตามงานตามนโยบาย พร้อมกับมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจผู้บริหารพนักงาน ดังนี้

    เวลา 14.00.น. ผวก. ตรวจเยี่ยม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย โดยมีนายปรีชา  กัลยา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง ให้การต้อนรับ

  เวลา 15.30 น.ผวก. ตรวจเยี่ยมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานโดยมีนายชัยยุทธ  สารติ๊บ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงาน และลูกจ้าง ให้การต้อนรับ

เวลา 16.40 น. ผวก. ตรวจเยี่ยมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาโดยมีนายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงาน และลูกจ้าง ให้การต้อนรับ


แชร์ข่าวพะเยา