พิธีพระราชทานเพลิงศพ อดีตผู้ว่าพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 20 ก.พ.2564  เวลา 14.00 น. นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายกมล  เชียงวงค์  อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่  สุสานประตูเหล็ก อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงมหาดไทย  นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดใกล้เคียง  ญาติของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร่วมในพิธี

      นายกมล เชียงวงค์  อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ตัวยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี ระยะลุกลาม โดยแสดงอาการติตเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และภาวะเลือดออกในระบบทางเตินอาหาร ส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจางต่อมาในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ประกอบกับภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติ อันเนื่องมาจากภาวะตับวายเฉียบพลัน โดยคณะแพทย์และพยาบาล ได้ดำเนินการรักษาอาการต่างๆ การรักษาระบบหายใจล้มเหลวด้วยเครื่องช่วยหายใจ ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด พบภาวะการติดเชื้อในระบทางเดินน้ำดี ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง คณะแพทย์และพยาบาล วางแผนและดำเนินการรักษา ด้วยยาปฏิชีวนะและยาเพิ่มความดันโลหิต ต่อมาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน และตับวายเฉียบพลัน คณะแพทย์และพยาบาลได้วางแผนและดำเนินการรักษา ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พบว่า มีอาการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสำคัญในร่างกายและไม่ตอบสนองต่อการรักษา จนกระทั่งวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ระบบการทำงานอวัยวะภายในร่างกายล้มเหลวหลายระบบ ส่งผลให้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ในเวลา ๒o.๔๙ น. ณ หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพะเยา

สำหรับประวัตินายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  25 มกราคม 2550 ตำแหน่ง นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  24 สิงหาคม 2552 ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  14 กันยายน 2552 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  9 พฤษภาคม 2554 ตำแหน่ง รับโอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการ) สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  12 มีนาคม 2555 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  10 กุมภาพันธ์ 2557 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  1 ตุลาคม 2558 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  10 ตุลาคม 2559 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  1 ตุลาคม 2560 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 1 ตุลาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  1 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการ) สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 12 มีนาคม 2555 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 10 กุมภาพันธ์ 2557 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1 ตุลาคม 2558 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 10 ตุลาคม 2559 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 1 ตุลาคม 2560 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ1 ตุลาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  และ  1  ตุลาคม 2562  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา