ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังไฟป่าโดยชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

       ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟโดยชุมชน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ.จุดเฝ้าระวังดับไฟป่าเฉพาะกิจแม่กา จุดที่9 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จ.พะเยา       

      

     นายจตุพร  บุรุษพัฒน์   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าเฉพาะกิจแม่กา จุดที่9 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จ.พะเยา  ซึ่งชุดปฏิบัติหน้าที่ ได้มอบสิ่งของ และเงินจำนวนหนึ่ง ให้ชุดเฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟโดยชุมชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และได้เยี่ยมชมเครื่องอัดเศษใบไม้ที่จะนำไปทำปุ๋ย โดยมีนายประดิษฐ์  สีใส   ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา นายปริญญา โสภิตภิญโญ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ นายสิทธิศักดิ์  เครืออินทร์ กำนันตำบลแม่กา  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เจ้าหน้าที่ทรัพยากรป่าไม้และชาวบ้านในชุมชนแม่กาให้การต้อนรับ

     ในส่วนของจังหวัดพะเยานั้น มีจุดเฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟโดยชุมชนทั้งหมด 464 จุด อยู่ในเขตอำเภอเมือง 80 จุด และอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่กา 12 จุด ในส่วนของการปฎิบัติหน้าที่งานจุดเฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟโดยชุมชน  แบ่งเป็น4หลักได้แก่ 1.ตรวจเช็คบุคคลเข้าออกจากป่า 2.ลาดตระเวนในพื้นที่ป่าชุมชน  3. ทำแนวกันไฟป่า ดับไฟป่า4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเฝ้าระวังตักเตือนบุคคลที่เผาทำลายป่า

     นายจตุพร  บุรุษพัฒน์   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณและฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมถึงชาวบ้านทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้วยความอดทน พร้อมได้สั่งการให้เฝ้าระวังไฟป่า โดยให้มีการเพิ่มจุดสกัดลาดตระเวน และอุปกรณ์ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องทำควบคู่กับการเร่งสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบถึงผลกระทบและผลเสียหายที่เกิดจากการเผาป่าอย่างต่อเนื่องด้วย

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 29 ไมโครกรัม ค่า PM 10 อยู่ที่ 43 ไมโครกรัมและค่า AQIอยู่ที่ 33 ไมโครกรัม โดยสภาพอากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไป

                                                                                         


แชร์ข่าวพะเยา