PEA พะเยาระดมทีมงานปรับปรุงระบบจำหน่ายภายในโรงพยาบาลพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

       วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEA พะเยา มอบหมายให้นายประยูร  วิรัตน์เกษม รองผู้จัดการ(ท) ควบคุมและดูแล การระดมทีมงานก่อสร้างในสังกัด PEA พะเยา ร่วมปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ภายในโรงพยาบาลพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจาก PEA จุน,เชียงคำ,ดอกคำใต้ และแผนกในสังกัด PEA พะเยา เช่น ผปบ. ผมต. ผบห. และผบค. พะเยา ร่วมสนับสนุน บุคลากร

      ในการดำเนินการดังกล่าวโดยในการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงภายในโรงพยาบาลพะเยาครั้งนี้ มีการดำเนินการเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นขนาด 185 ตร.มม ทั้งหมดเพื่อรองรับความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคตของโรงพยาบาลพะเยา และติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูงใหม่  และดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสายแรงสูง เพื่อให้การจ่ายไฟเป็นไปอย่างมีคุณภาพต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา