ชมรมผู้จัดการ PEA น. 1 เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ มารดา ผจก. PEA เทิง จ.เชียงราย

แชร์ข่าวพะเยา

      ชมรมผู้จัดการ  PEA น. 1   เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ คุณแม่มะลิวัลย์  อติเปรมินทร์  มารดา  นายโกสิทธิ์  อติเปรมินทร์  ผจก.  PEA เทิง จังหวัดเชียงราย

  วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  นายนันทศักดิ์  สุวรรณอัมพา   ประธานชมรม ผู้จัดการ  PEA  น. 1  เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ คุณแม่มะลิวัลย์  อติเปรมินทร์  อายุ 79 ปี  มารดา  นายโกสิทธิ์  อติเปรมินทร์  ผจก.  PEA เทิง จังหวัดเชียงราย   โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) อ. เมือง จ. เชียงราย  โดยมีกำหนดการ บำเพ็ญกุศลดังนี้ .

วันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์  2564  สวดอภิธรรมทุกคืน  ตั้งแต่เวลา  19.30 น.

 วันอาทิตย์ที่  21  กุมภาพันธ์ 2564

  เวลา  09.30 น. สวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล

  เวลา  12.00 น. เคลื่อนศพ ไปยัง ฌาปนสถานเด่นห้า  อ. เมือง จ. เชียงราย


แชร์ข่าวพะเยา