ปลูกดาวเรืองขายสร้างรายได้วันละกว่า 700 บาท

แชร์ข่าวพะเยา

      หญิงสาววัย 48 ปี ในพื้นที่หมู่ 14 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใช้พื้นที่ประมาณ 1 งานเศษ ปลูกดอกดาวเรือง จำหน่ายดอกสร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า 700  บาท  ซึ่งดอกดาวเรืองที่ปลูกไว้เป็นดอกที่มีขนาดใหญ่และมีความแน่นสามารถเก็บไว้ได้นานจึงเป็นที่ต้องการของตลาด

      นางเรณู พิกุล หญิงสาววัย 48  ปี ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 12 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกดาวเรือง ของเขาที่ปลูกไว้ในพื้นที่ประมาณ 1 งานเศษ ซึ่งขณะนี้ สามารถให้ผลลิตได้อย่างเต็มที่ หลังจากที่เขาใช้เวลาในการปลูกดอกดาวเรืองเพียง 2เดือนครึ่งถึง 3 เดือน ซึ่งในแต่ละวันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เฉลี่ยวันละ 1,000 กว่าถึง 2,000 ดอก โดยจะส่งขายในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในราคา ดอกละ 30-80  สตางค์ แล้วแต่ขนาดซึ่งขณะนี้ดอกดาวเรืองดังกล่าวก็ได้ให้ผลผลิตอย่างเต็มที่ และมีดอกที่มีขนาดใหญ่

      โดยนางเรณู พิกุล  เล่าว่า ตนเองใช้พื้นที่ในการปลูกดอกดาวเรืองประมาณ 1 งานเศษ ซึ่งทำการปลูกไว้ประมาณ 1,500 ต้น  โดยใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้โดยจะสามารถเก็บผลผลิตได้อีกประมาณหลายเดือนหากมีการบำรุงดินที่ดี ซึ่งในขณะนี้สามารถเก็บผลผลิตได้เฉลี่ยประมาณ 1,000-2,000 ดอก ซึ่งจะนำส่งจำหน่ายในราคาดอกละ 30-80 สตางค์  แล้วแต่ขนาดของดอกดาวเรือง โดยจะส่งขายให้กับผู้ที่เดินทางมารับซื้อหรือสั่งจองในพื้นที่ โดยในช่วงนี้ดอกดาวเรืองของตนเองนั้นจะออกดอกมาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา