รพ.พะเยา รวมพลังประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

แชร์ข่าวพะเยา

      โรงพยาบาลพะเยา รวมพลังประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจำปี งบประมาณ2564นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต “โรงพยาบาลพะเยา ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (PYH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา