สหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน อ.ภูซาง จ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวกันต์ฤทัย ก้องเกียรติธีระ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โดยเข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่ของนางสาวณิชกมล ปาริน ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปัจจุบันมีการทำเกษตรผสมผสานภายใต้ชื่อ “อิ่มบุญฟาร์ม” และได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง @อิ่มบุญฟาร์ม” เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ของอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน มีการปลูกไม้ยืนต้นประเภทผลไม้หลากหลายชนิด มีการปลูกพืชผักสวนครัวหลายๆ ชนิด ผลผลิตที่ได้ส่วนนึงนำไปประกอบอาหาร เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว และผลผลิตที่เหลือจะนำไปขายเพื่อนำรายได้ไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นมาปลูกหมุนเวียนใหม่

นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์ และในอนาคตจะพัฒนาเป็นเกษตรผสมผสานเชิงท่องเที่ยว จะมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมทำกิจกรรมการเกษตร ทั้งนี้ นางสาวณิชกมล ได้กล่าวว่า ขณะนี้ยังต้องการขอรับการสนับสนุนในเรื่องเงินทุน พร้อมทั้งต้องการขอรับการสนับสนุนโรงเรือนพร้อมระบบน้ำเพิ่มเติมด้วย


แชร์ข่าวพะเยา