ขอเชิญ ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์วัดต๋อมกลาง

แชร์ข่าวพะเยา

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์วัดต๋อมกลาง  ต. บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป กำหนดการวางศิลาฤกษ์วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. เป็นตันไปเชิญร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ วัดต๋อมกลาง ทุกวันและทุกเวลาโทร. 084-6135204 / 091-1406761 / 063-9186180 / 080-6248958  ชื่อบัณชีก่อสร้างพระธาตุ ธนาคาร ธกส..สาขาบ้านต๋อม  เลขที่บัญชี 020188251630


แชร์ข่าวพะเยา