ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมทองคู่บ้านเมืองพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      วัดพระธาตุจอมทอง  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าจอมทอง พระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 723 ปี และเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองพะเยา โดยในปีนี้ได้จัดประเพณี สรงน้ำและห่มพระธาตุเจ้าจอมทอง  “หกเป็งเลิศฟ้า บูชาพระธาตุเจ้าจอมทอง” โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

พระสุนทรกิตติคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และคณะศรัทธาสาธุชน ต่างๆ จำนวนมากต่างเข้าร่วมงานงานประเพณี สรงน้ำพระธาตุเจ้าจอมทอง พระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 723 ปี และเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวพะเยา ซึ่งในวันเหกเป็ง  นับตามแบบประเพณีล้านนา ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  งานประเพณีสรงน้ำ และห่มพระธาตุเจ้าจอมทอง  “หกเป็งเลิศฟ้า บูชาพระธาตุเจ้าจอมทอง”ได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆะบูชาด้วย

     โดยในพิธีได้มีการจัดให้มีการสรงน้ำพระธาตุ และห่มผ้าพระธาตุ นอกจากนั้นยังได้มีการฟ้อนรำบวงสรวงแด่องค์พระธาตุเจ้าจอมทอง  ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนและประชาชนมาร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับองค์พระธาตุจอมทองดังกล่าว เป็นพระธาตุที่เก่าแก่ มีอายุกว่า 723 ปี และถือเป็นพระธาตุคู่บ้าน คู่เมืองของชาวจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา