เตรียมพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อมหลังสุดโทรมหนัก

แชร์ข่าวพะเยา

     สำนักงานชลประทานจังหวัดพะเยา  เตรียมพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม ในโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งตำบลสันป่าม่วงและตำบลบ้านต๋อม ที่มีปริมาณเก็บกักน้ำ 0.750 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันเกิดการเสื่อมโทรมอย่างหนักและไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้ จนเกิดผลกระทบเรื่องภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

    สภาพอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการพระราชดำริ ในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านผาช้างมูบ หมู่ที่ 1 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันเกิดการเสื่อมโทรมอย่างหนัก โดยมีสภาพของตะกอนดินตื้นเขิน จนส่งผลกระทบในการกักเก็บน้ำ ทำให้เกิดภาวะภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำไม่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วงและตำบลบ้านต๋อม ได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพของความตื้นเขิน ล่าสุดทางสำนักงานชลประทานพะเยา จึงได้มีการดำเนินการที่จะเข้าปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพของอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม ให้สามารถที่จะกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่ จึงได้มีการที่จะเข้าฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม ให้สามารถใช้การได้เหมือนเช่นอดีต โดยล่าสุดได้เตรียมดำเนินการที่จะเข้าฟื้นฟูเพื่อให้อ่างเก็บน้ำดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริให้สามารถใช้การได้ตามที่ได้มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำ โดยอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม ซึ่งมีปริมาณ 0.750 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถที่จะทำการหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำการเกษตรของพื้นที่ตำบลสันป่าม่วงและตำบลบ้านต๋อมได้อย่างเต็มรูปแบบ


แชร์ข่าวพะเยา