บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริการ EMS ด่วนทันใจ”ส่งวันนี้ พรุ่งนี้ถึง”

แชร์ข่าวพะเยา

       บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES)ให้แก่ประชาชนคนไทยในการให้บริการของไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ให้บริการด้านการจัดส่งสิ่งของต่างๆ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ด้วยบริการที่รวดเร็วทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งบริการ EMS บริการด่วนทันใจ”ส่งวันนี้ พรุ่งนี้ถึง” , บริการ EMS – COD บริการเก็บเงินปลายทาง , บริการยิ้มสู้ ๑๙  บริการมีหลักฐานในอัตราค่าบริการที่ประหยัดเป็นพิเศษ ในสภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือจะเป็นบริการจัดส่งผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรไทยทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานการให้บริการของไปรษณีย์ไทยมานานกว่า ๑๓๘ ปี


แชร์ข่าวพะเยา