รพ.พะเยาเชิญเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season 3

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา นำทีม โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชน อสม.ประจำหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา และบุคลากรในโรงพยาบาลพะเยาทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season 3 ส่งผลออกกำลังกาย 100 วัน 100 กม. เริ่ม วันที่ 1 มี.ค.64 ตามลิ้งค์นี้ https://activefam.anamai.moph.go.th/KTJSS3
ร่วมกิจกรรม 100 วัน 100 กิโลเมตร ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วประเทศให้มาร่วมก้าวไปด้วยกัน


แชร์ข่าวพะเยา