สหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน อ.ปง จ. พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     สหกรณ์ จ.พะเยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน อ.ปง จ. พะเยา

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวชญานุช นามจันทนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยนางสาวลมัยญา มะณีศรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โดยเข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่ของนายเมษา ชูชม อายุ 37 ปี ที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ 5 บ้านต้นฝาง ตำบลออย อำเภอปง  จังหวัดพะเยา ปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์คือเลี้ยงวัวแม่พันธุ์ จำนวน 7 ตัวและสุกรแม่พันธุ์ 6 ตัว บนเนื้อที่ 7 ไร่ ขณะนี้มีความต้องการขอรับการสนับสนุนในเรื่องความรู้ด้านปศุสัตว์  และต้องการรวมกลุ่มเพื่อการลดการโดนเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ตลอดจนมีความต้องการแหล่งน้ำเนื่องจากฟาร์มอยู่ไกลแหล่งน้ำ


แชร์ข่าวพะเยา