สหกรณ์ จ.พะเยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน อ.เมือง จ. พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     สหกรณ์ จ.พะเยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน อ.เมือง จ. พะเยา

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00 น. นายเอนก  ชื่นใจ  สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์  มูลเมือง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 (อำเภอเมืองพะเยา,แม่ใจ) ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร ตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร พร้อมทั้งจัดเก็บฐานข้อมูลรายบุคคล และลงพื้นที่การทำเกษตรของ  นายอนุเทพ ไพบูลย์ผล  ตำบลแม่นาเรือ จ.พะเยา พื้นที่ดินในการทำเกษตร 30 ไร่  โดยทำเกษตร  คือ สวนปาล์ม สวนโกโก้ ปลูกมะละกอ ปลูกกล้วยน้ำว้า มีความต้องการแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำมาประกอบการทำเกษตร และลงพื้นที่ทำการเกษตรของนายสถาปนา ยอดใส ตำบลแม่ปืม จ.พะเยา ที่ทำการเกษตรโดยการปลูกบล็อกโครี่ กะหล่ำดอก ทำสวนมะขาม สวนลำไย และสวนมะม่วง ขณะนี้กำลังก่อสร้างร้านกาแฟ และมีความต้องการเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ


แชร์ข่าวพะเยา