สหกรณ์ จ.พะเยา จัดพิธีถวายสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

แชร์ข่าวพะเยา

      สหกรณ์ จ.พะเยา จัดพิธีถวายสักการะพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้จัดพิธีถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยโดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและทำบุญสำนักงานสหกรณ์ พร้อมทั้ง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันที่สหกรณ์รวมใจกันน้อมรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2459 และทรงส่งเสริมให้มีการเผยแพร่อุดมการณ์สหกรณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์  เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศสืบมาจนปัจจุบัน รวมทั่งพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตราหารพระสงฆ์จำนวน  5 รูปประกอบพิธีทำบุญสำนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ บุคลากร สหกรณ์ทั่วทั้งจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา