สถานการณ์หมอกควันค่าสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

    สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 69ไมโครกรัม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพค่า PM 10 อยู่ที่ 92 ไมโครกรัมและค่า AQI อยู่ที่ 147 ไมโครกรัม โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา สถานการณ์หมอกควันเข้าสู่ภาวะวิกฤติเนื่องจากยังคงพบมีการเผาป่ากันอย่างต่อเนื่อง

    สภาพหมอกควันในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ที่ปกคลุมอย่างหนาแน่นไปทั่วพื้นที่ และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในช่วงนี้ หลังยังคงพบไฟป่าต่อเนื่อง ส่งผลให้หมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังคงมีค่าสูงเกินมาตรฐาน  ส่งผลให้ค่าหมอกควัน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยรู้สึกได้จากอาการแสบตา แสบจมูก รวมทั้งระบบหายใจ ขณะที่ทางจังหวัดเริ่มออกมารณรงค์ให้มีการหลีกเลี่ยงในการเผาในช่วงนี้ ถึงแม้จะมีมาตรการมาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาด แต่สภาวะหมอกควันยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ล่าสุดค่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 69 ไมโครกรัม ค่า PM 10 อยู่ที่ 92 ไมโครกรัมและค่า AQI อยู่ที่ 147 ไมโครกรัม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ


แชร์ข่าวพะเยา