พระเปิดร้านโชว์ห่วย ซื้อเองขายเอง

แชร์ข่าวพะเยา

พระเปิดร้านโชว์ห่วย ซื้อเองขายเอง กุศโลบาย สอนคนให้ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง 1 เดียว ของจังหวัด

2562 ผู้สื่อข่าวได้ติดตาม ดูภายในบริเวณวัดเชียงทอง หมู่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาที่ทางพระครูไพจิตร ธรรมาภรณ์ (อดุลย์ กิ่งสละ) เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง  ที่ได้ทำการเปิดร้านโชว์ห่วยพานิช ขึ้นภายในบริเวณวัด เพื่อ เป็นการ ย้อนยุคสมัยเก่า ที่ผ่านมา ให้เขาให้คนยุคสมัยใหม่ ได้เห็น ว่า ร้านโชว์ห่วย ยุคเก่า มีรูปแบบและเอกลักษณ์เป็นอย่างไร อีกทึ้งยังเป็นศูนย์รวม ของชาวบ้านด้วย ที่เอาสินค้ามาวางขายจำหน่ายโดยการให้ลูกค้า หรือผู้ซื้อ สามารถซื้อเองขายเอง และเป็น กุศโลบายอย่างหนึ่ง ที่ สอนให้ ยุวชน เยาวชน ตลอดจนผู้คนทั่วไป ให้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และยังเป็นการเชิญชวนผู้คน ทั่วไปเข้ามา เที่ยวชมภายในบริเวณวัด ทางวัด จึงได้ ทำการเปิดร้านโชว์ห่วยขึ้นโดยทำแบบจำลองของจริงขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชน นำสินค้า ต่างๆ นำมาวางจำหน่าย โดยผู้ซื้อสามารถซื้อเองจ่ายเงินเอง โดยมีตารางบอกราคาของสินค้า เพื่อให้ผู้ซื้อ ได้จ่ายเงิน วางไว้ตามราคาของสินค้า ที่ซื้อไป

     สำหรับร้านโชว์ห่วยพานิช วัดเชียงทอง มีการตกแต่ง หน้าร้าน มี แผ่นป้ายโฆษณาสินค้ารูปแบบต่างๆนำมาแปะติด รอบๆบริเวณหน้าร้าน และภายในร้านได้มีการตกแต่งด้วย รูปภาพ ตลอดจน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ต่างๆ ติดรอบ ผนังภายในบริเวณ พร้อมกับมีโต๊ะและเก้าอี้เพื่อให้ลูกค้าได้นั่งเล่นพูดคุยกัน ทำให้ร้านโชห่วยในวัดเชียงทอง นั้น มีรูปแบบเหมือนกับร้านโชห่วยหรือร้านขายของชำตามชุมชนต่างๆ

     ในยุคสมัยอดีตที่ผ่านมา อย่างเห็นได้ชัด แต่มีความแตกต่างก็ คือซื้อเองขายเอง จึงถือว่า ร้านโชว์ห่วย วัดเชียงทองแห่งนี้เป็นหนึ่งเดียว ของจังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่า เป็นต้นแบบที่ดี ที่สามารถ นำไป ต่อยอด เป็นตัวอย่าง เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและยังเป็นการ ทำความดี ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อสังคม อีกด้วย

     พระครูไพจิตร ธรรมาภรณ์ (อดุลย์ กิ่งสละ) เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง  ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า วัดเชียงทอง ได้ทำการ เปิดร้านโชว์ห่วย ขึ้นโดยใช้ชื่อร้านโชว์ห่วยพานิช เพื่อเป็นการรำลึกย้อนยุคในอดีตของร้าน ขายของ หรือร้านโชว์ห่วย ในสมัยก่อนเพื่อให้ผู้คนยุคสมัยใหม่ ได้พบเห็นว่ามีการดำเนินการบริหารการจัดการการซื้อการขายกันอย่างไรของคนในสมัยยุคก่อน เขาทำกันอย่างไรอีกทั้งเป็นกุศโลบาย อย่างหนึ่ง ที่สอนให้ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และยังเป็นการ สร้าง บรรยากาศ ของร้านโชห่วย ในยุคสมัยก่อน ว่ามีการ ซื้อเองขายเอง โดยผู้ซื้อสินค้า ที่มีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาวางขายพร้อมกับบอกราคาของสินค้าเมื่อลูกค้าซื้อไป ก็สามารถนำเงินวางใส่ตู้หรือตะกร้า ไว้ หรือซื้อแล้วก็จ่ายเงินเอง โดยไม่มีคนขาย ซึ่งไม่เหมือนกับในยุคปัจจุบันที่จะต้องมีการซื้อขายแบบทันสมัย ในหลายรูปแบบ ร้านโชว์ห่วยในอดีต ยังถือว่า เป็น ศูนย์รวมของผู้คนในชุมชนนั้นๆที่มาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมาใช้จ่ายซื้อสินค้า

ทางวัดเชียงทองจึงได้ทำการเปิดร้านโชว์ห่วย ขึ้นเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมความทรงจำ ซึ่งกำลัง อยู่ระหว่าง การตกแต่ง ปรับปรุงเพื่อให้เข้ารูปแบบที่สมบูรณ์ หากร้านโชว์ห่วย เสร็จ ในโอกาสข้างหน้าจะมีการนำสินค้าต่างๆ ของชุมชน นำมาวางจำหน่าย เพื่อให้ บุคคลทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเที่ยวชมภายในวัดเชียงทอง จะได้ อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของยุคสมัยก่อน ที่อยู่ในความทรงจำ ให้กลับคืนมา อยู่กับยุคปัจจุบัน ว่ามีความแตกต่าง กันอย่างไร พระครูไพจิตร ธรรมาภรณ์ (อดุลย์ กิ่งสละ) เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง  ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เบอร์โทรศัพท์ 0899559979

    สำหรับบรรยากาศภายในบริเวณวัดเชียงทอง ร้านโชว์ห่วย พบว่าได้มีผู้คนทั่วไปและเด็กพากันมา ซื้อ สินค้าภายในร้านโดยซื้อเองขายเอง โดยทางวัดทำป้าย มีข้อความว่า ซื้อเองขายเอง วางไว้ โดยมีตู้ ใส่เงิน นำมาตั้งไว้ให้ พร้อมกับ ป้าย บอกราคาสินค้า ติดไว้ให้ เพื่อให้ผู้ซื้อ ได้จ่ายค่าสินค้าตามราคาที่บอกไว้ และวัดเชียงทอง ยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียง ที่มีผู้คนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ และหอระฆัง สูง 9ชั้น ที่สูงสุด ในจังหวัดพะเยา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ 360 องศา ได้ถึง 4 อำเภอ อีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา