PEA พะเยา ประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการระบบสายส่งไฟฟ้า

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ประชุมอบรมเชิงปฎิบัติ การระบบสายส่ง  ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

วันที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 08.30น. – 12.00น.นายประยูร วิรัตน์เกษม รองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมชี้แจงอบรมเชิงปฎิบัติการ “ การ Patrol ระบบสายส่ง 115 เควี. พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ในสังกัด โดยมีวิทยากรจาก ผตบ.กบษ.ฝปบ.(น1) ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา