ชมความสวยงามอลังการพระอุปคุตวัดสันป่าม่วง

แชร์ข่าวพะเยา

      ชมความสวยงามอลังการพระอุปคุต ที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ วัดสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่จัดสร้างขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว ได้ท่องเที่ยวทำบุญ โดยพระอุปคุตองค์ดังกล่าวมีขนาดความกว้าง 12  เมตรสูง 17  เมตร ซึ่งถือว่าเป็นพระอุปทูตที่มีขนาดใหญ่ โดยขณะนี้ได้จัดสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวทำบุญบริเวณวัดดังกล่าว นอกจากนั้นทางวัดยังได้มีพระประธาน พระเจ้าสะเดาะเคราะห์ ที่ชาวบ้านต่างเข้าทำการสักการะบูชาและทำการเข้าทำการสืบซะตาสะเดาะเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

      พระอุปคุตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ที่มีความสวยงามอลังการ ของวัดสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ที่ตั้งอยู่ภายในวัดสันป่าม่วง ถือเป็นภาพที่ผู้คนที่ต่างเดินทางผ่านไปมาให้ความสนใจและเดินทางเข้าแวะเที่ยวชมอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ โดยพระครูวินัยธร วราศักดิ์ ญาณวิชโย  เจ้าอาวาสวัดสันป่าม่วง หลังจากที่ทางวัดสันป่าม่วง ได้ทำการจัดสร้างขึ้น เมื่อต้นปี  2561  และจนถึงขณะนี้สามารถสร้างแล้วเสร็จ  และจะเปิดให้ผู้คนได้เดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญ รวมทั้งกราบสักการะองค์พระอุปคุตดังกล่าวได้แล้ว และจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา

      โดยพระครูวินัยธร ระบุว่า  แรงบันดาลใจที่มีการจัดสร้างพระอุปคุต ดังกล่าวนั้น สืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดพะเยา เรามีกว๊านพะเยาถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด แต่พื้นที่ตำบลสันป่าม่วงของเราซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของกว๊านพะเยา จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดสร้างพระอุปคุต ขึ้น ซึ่งถือว่า  เป็นพระที่ปราบมารรวมทั้งเป็นพระมหาโชคมหาลาภ จึงได้ทำการจัดสร้างขึ้นโดยมีขนาดความกว้างของหน้าตัก 12  เมตรและมีความสูง  17  เมตร ซึ่งถือว่าเป็นพระอุปคุตองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยพระอุปคุตของวัดสันป่าม่วงจะเป็นปรางค์ถือบาตร ซึ่งโดยปกติทั่วไปจะเป็นปรางค์จกบาตรและจะหันหน้าสู่ท้องฟ้า แต่ที่นี่เนื่องจากพระอุปคุตหันหน้าเข้าสู่ด้านทิศตะวันตก ซึ่งหันหน้าสู่พระอุโบสถ จึงได้จัดสร้างในลักษณะที่พระอุปคุตถือดอกบัว เสมือนเป็นการที่พระอุปคุตนำดอกบัวเข้าบูชาพระพุทธเจ้า จึงมีลักษณะที่เป็นแบบหน้าตรง และตรงฐานจะมีรูปเต่าและปลา ถือเป็นสัญลักษณ์ของอายุที่ยืนยาว สำหรับปลานั้นก็จะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ค้าขายคล่อง โดยขณะนี้ก็ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวได้เข้าท่องเที่ยวกราบไหว้ทำบุญ จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดพะเยา ที่เป็นการท่องเที่ยวทำบุญตามรอยพุทธศาสนา นอกจากนั้นทางวัดยังได้มีพระประธาน ซึ่งเป็น พระเจ้าสะเดาะเคราะห์ ที่ชาวบ้านต่างเข้าทำการสักการะบูชาและทำการเข้าทำการสืบซะตาสะเดาะเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

      สำหรับการก่อสร้างพระอุปคุตดังกล่าวนั้นจะเป็นการก่อสร้างในลักษณะปูนปั้น ซึ่งเป็นฝีมือช่างของชาวล้านนา โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ต้นปี 2561 และขณะนี้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จและถือเป็นพระอุปคุตที่มีความสวยงามและอลังการของภาคเหนือ โทรศัพท์ 085-7244574


แชร์ข่าวพะเยา