จ.พะเยาจัดงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 5 มีนาคม2564  เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด , ชมรมลูกสาวพ่อขุนงำเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2564 ที่ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา

      โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการนายกเหล่าชาดจังหวัด เจ้านายฝ่ายเหนือ ตลอดจนประชาชนชาวพะเยา เข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ในพิธีประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระวิญญาณพ่อขุนงำเมืองแบบล้านนาไทย การฟ้อนรำถวายพ่อขุนงำเมือง พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา เพื่อสักการะดวงวิญญาณของพ่อขุนงำเมือง ให้สถิตคู่เมืองพะเยา และประทานสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนชาวพะเยา รวมถึงผู้ที่เดินทางมาสักการะกราบไหว้นอกจากนี้ทางจังหวัด ยังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพ่อขุนงำเมืองให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา และการแสดงฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง ของนักเรียน กลุ่มแม่บ้านทั่วเมืองพะเยา

      สำหรับงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ. 1781 – 1839) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา และร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ กับพญาร่วง  และพญามังราย โดยทุกปีจะมีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวพะเยา นำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน


แชร์ข่าวพะเยา