PEA พะเยาเปิดโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาเปิดโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 อ.ภูซาง จ.พะเยา 

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายสุพิน แก้วประเสริฐผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีเปิดจ่ายไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) กฟย.ภูซาง-บ้านทุ่งกล้วย ม.4 และบ้านก๊อหลวง หมู่ 2 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา  โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายอำเภอภูซาง ,สมาชิกสภาจังหวัดพื้นที่อำเภอภูซาง,นายก อบต.ทุ่งกล้วย ,กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน .ผกก.สภ.ภูซาง ,ส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่ ร่วมงานมีผู้ใช้ไฟระยะแรก จำนวน 65 ราย 


แชร์ข่าวพะเยา