หมอกควันค่าสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องเร่งทำแนวกันไฟ

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 69ไมโครกรัม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพค่า PM 10 อยู่ที่ 93 ไมโครกรัมและค่า AQI อยู่ที่ 147 ไมโครกรัม หน่วยงานร่วมกับชาวบ้านระดมเข้าทำแนวกันไฟ เพื่อลดปัญหาไฟป่าลุกลาม

      ชาวบ้านในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับหน่วยป้องกันไฟป่าจังหวัดพะเยา ต้องช่วยกันเข้าทำการเร่งทำแนวกันไฟ บนพื้นที่ป่า หลังยังคงพบว่ามีสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองแล สภาพหมอกควันในพื้นที่ ยังคงมีค่าสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่อง  ส่งผลให้ค่าหมอกควัน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยรู้สึกได้จากอาการแสบตา แสบจมูก รวมทั้งระบบหายใจ  ล่าสุดค่าฝุ่นละอองของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 69 ไมโครกรัม ค่า PM 10 อยู่ที่ 93 ไมโครกรัมและค่า AQI อยู่ที่ 147 ไมโครกรัม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ


แชร์ข่าวพะเยา