หมอกควันยังวิกฤติ PM 2.5 พุ่ง 102 ไมโครกรัม

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงวิกฤติต่อเนื่อง ล่าสุดสถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน โดยฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดพะเยา สามารถวัดได้ในช่วง 18.00 น.วันนี้ โดย PM 2.5  มีค่าพุ่งทะลุ 102  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 อยู่ที่ 131 ไมโครกรัม และค่า AQI อยู่ที่ 212  อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงสามารถมองเห็นหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา หลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  ซึ่ง จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อเวลา 18.00 น.วันนี้ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 อยู่ที่ 131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 212  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และอาการแสบตา แสบจมูก และคอ นอกจากนั้นสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ยังมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา