สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมประชุมเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมประชุมทางไกลผ่าน Video Conference เรื่อง  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น โดย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมทางไกล


แชร์ข่าวพะเยา