ชมความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการพระนอนวัดดงพระเจ้า

แชร์ข่าวพะเยา

      ชมความสวยงามอลังการของพระพุทธ ไสยาสน์วัดโด่งพระเจ้าร้างในพื้นที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่ถือเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าสวยงามบนภูเขา ที่อดีตเคยเป็นวัดโบราณร้างจนล่าสุดได้มี   การจัดสร้างพระนอนขนาดความยาว40 เมตรซึ่งขณะนี้เริ่มมีผู้ที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวและสักการะกันแล้ว

      พระพุทธไสยาสน์ที่มีความสวยงามอลังการและมีขนาดใหญ่ รวมทั้งความยาวกว่า  40  เมตร ถูกจัดสร้างขึ้นบริเวณวัดดงพระเจ้า(ร้าง) ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งขณะนี้ถือเป็นสถานที่ ที่สนใจของผู้เดินทาง ผ่านไปมาบริเวณถนนสายพหลโยธิน เป็นอย่างมากหลังจากที่พระสุนทรกิตติคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้มีการฟื้นฟูวัดดังกล่าวขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาวัดแห่งนี้ถือเป็นวัดโบราณ ที่ถูกปล่อยให้รกร้างจนล่าสุดได้มีการจัดสร้างพระนอนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูง และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ประกอบกับที่จะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและทำบุญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา จึงได้มีการจัดสร้างองค์พระดังกล่าวขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ และสวยงาม และขณะนี้ได้มีการก่อสร้างองค์พระเสร็จสิ้นแล้วและเริ่มมีผ็คนเดินทางเข้าทำการท่องเที่ยวและสักการะแล้ว

      สำหรับประวัติวัดดงพระเจ้า(ร้าง) ตั้งอยู่บ้านแม่กาไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  สร้างมาสมัยไหนยังไม่ปรากฏชัดเจน เพราะสถานที่ในบริเวณวัดนั้นได้ชำรุด ผุพัง ตามกาลเวลา หากจะประมาณคงจะอยู่ในยุคที่พ่อขุนศรีจอมธรรม ผู้ก่อตั้งเมืองภูกามยาว เมื่อประมาณ ๓๐๐ กว่าปีก่อน เพราะตำบลแม่กา เป็นเขตการปกครองของพ่อขุนศรีจอมธรรม เป็นพันนา 1 ใน 18 พันนา ตามที่เล่าขานกันมา วัดร้างแห่งนี้มีอาถรรพ์มาก ใครมาทำมิดีมิร้าย หรือ มาเก็บของป่า หรือเข้าไปในบริเวณวัดร้าง มักมีอันเป็นไป ในวันพระจะได้ยินเสียงฆ้อง เสียงกลอง ดังมาเป็นระยะๆ และมีดวงแก้วลอยออกมาจากวัดร้าง ทางคณะสงฆ์ตำบลแม่กาและสภาวัฒนธรรมตำบลแม่กา จึงได้ออกสำรวจเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัดร้าง ไว้ให้ลูกหลานได้ค้นคว้าประวัติความเป็นมา ซึ่งซากพระพุทธธูป และถาวรวัตถุต่างๆ ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่ วัดป่าแดงบุญนาค และวัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง)ต่อมาราว พ.ศ.2520 ได้มีเอกชนรายหนึ่งเป็นทหารกองหนุนได้เห็นทำเลใกล้วัดประมาณสัก 200 เมตร จึงได้แผ้วถางพื้นที่ เพื่อปลูกบ้านและได้ปักเขตเป็นของตนเอง ต่อมาได้นำไปขายให้กับเอกชนจำนวน 2 แปลงติดๆกัน โดยนำที่ของวัดร้างเข้าไปด้วย เพื่อไม่ให้ที่ดินวัดร้างถูกบุกรุกทางคณะสงฆ์ตำบลแม่กา จึงได้ขอขึ้นทะเบียนวัดร้าง เมื่อ พ.ศ. 2540  ได้แจ้งการขึ้นทะเบียนวัดร้าง  เนื้อที่ 26 ไร่ 1 งาน ทิศเหนือ ติดโดย พระสุนทรกิตติคุณ(พระครูปริยัติกิติคุณ ในขณะนั้น) รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะต่างๆโดยเริ่มจากศาลาปฏิบัติธรรม ปัจจุบันเป็นหอฉันท์ จำนวน 1  และปัจจุบันกำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญ โดยชั้นบนของศาลาการเปรียญได้สร้างพระนอนองค์ใหญ่ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ขนาดยาว 40 เมตร  และมีพิธีเททอง วันพฤหัสบดีที่ 16  พฤษภาคม 2556  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และที่เดินทางผ่านจังหวัดพะเยา ได้สักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


แชร์ข่าวพะเยา