PEA พะเยา เปิดจ่ายไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา เปิดจ่ายไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่ระยะที่ 2 (คฟม. 2) ณ บ้านห้วยต้นตุ้มน้ำจำ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามอบหมายให้ นายประยูร  วิรัตน์เกษม รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พร้อมด้านผู้บริหาร และราษฎร์ในพื้นที่ เปิดจ่ายไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม. 2) ณ บ้านห้วยต้นตุ้มน้ำจำ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายนายจรูญ  สร้อยจิตร นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธาน เบื้องต้นมีราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 24 ราย


แชร์ข่าวพะเยา