จ.พะเยา ปล่อยขบวนฉีดพ่นละอองน้ำลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยา  ปล่อยขบวนยานพาหนะ และฉีดพ่นละอองน้ำในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรม ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา  

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานปล่อยขบวนยานพาหนะ และฉีดพ่นละอองน้ำในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรม ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา   ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดพะเยา ได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พบว่าในช่วงระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 มีนาคม 64 มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ

      ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักและมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก  จังหวัดพะเยา  จึงได้ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา  จัดกิจกรรมปล่อยขบวนยานพาหนะและฉีดพ่น ละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ


แชร์ข่าวพะเยา